• Frakt til Norge & 30 dager åpent kjøp
 • Levering 3-6 virkedager
 • Butikk, lager og produksjon i Sverige
0

Integritetspolicy

uppdaterad 2018-08-20

Innehållsförteckning

 1. Personuppgifter
 2. Biträden/Samarbetspartners
 3. Kontakt/Chatt/Support
 4. Marknadsföring/Profilering
 5. Statistik
 6. Säkerhet
 7. Rättigheter
 8. Cookies

 

Denna policy beskriver hur TG möbler AB (nedan även hänvisade till som “vi”, “vår”, “våra” och “oss”), på Ulaxgatan 5, Motala 591 32 (org. nr 559096-4309), behandlar dina personuppgifter.

Sekretess och säker personuppgiftshantering har alltid varit viktigt för oss, och vi hoppas du känner dig trygg när du besöker eller handlar hos oss. Vi försöker samla så lite personuppgifter som möjligt, men det krävs ändå en del för att vi på ett bra sätt ska kunna fullborda våra åtaganden gentemot Er - och erbjuda så bra support och service som möjligt.

Våra tillvägagångssätt vid behandling av de personuppgifter vi tar del av i samband med beställning, kontakt, mm beskrivs här nedan - även dina rättigheter som kund, samt annat som kan vara viktigt att veta. Vi har arbetat hårt med att uppfylla de krav som GDPR introducerar, och sett över vår säkerhet och system - både interna och externa - med detta i åtanke.

Denna policy kan komma att ändras i och med att vi anpassar oss till kommande lagstiftning eller genomför förändringar av hemsida eller kundsystem. Vi kontaktar er som kund via e-post vid större förändringar som berör er, men ni får annars gärna besöka denna sida direkt och hålla er uppdaterade. Den senaste versionen bör alltid finnas tillgänglig här.

 1. Personuppgifter

Vi sparar följande persondata om våra kunder:

Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Org. nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer, Registreringsnummer (till fordon) samt ev. alternativ leveransadress.

Beställningar: IP-adress, E-post, Org. nr, Momsnummer, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer, Registreringsnummer (till fordon) samt annan valfri information som lämnas av kund i samband med beställning.

Betalningar: Vid betalning med Klarna anges även Personnummer.

Kortinformation, kontoinformation och liknande känsliga uppgifter sparas ej.

Vi sparar kund och beställningsuppgifter i fem år. Detta för att följa bokföringslagen, för att underlätta för er och oss vid framtida köp samt för eventuella garantiärenden och tvister som kan uppstå. Som företagskund kan ett konto erhållas vid kontakt med oss, som då behålls så länge ni själva vill. Ni kan när som helst säga upp ert konto - i vilket fall alla personliga uppgifter där raderas om inga åtaganden hos oss kvarstår.

 1. Biträden/Samarbetspartners

För att kunna erbjuda så bra tjänster som möjligt samarbetar vi med några andra företag som i vissa fall också hanterar Er information. Följande parter hanterar delar av informationen ovan, i och med:

Betalning: Vi tillhandahåller förutom egna fakturor och möjlighet att betala kontant även betalning via Payson, Swish,  samt Klarna. Kort och kontouppgifter sparas ej, men personuppgifter kan komma att lagras tillfälligt hos Klarna eller Payson för att eg. genomdriva betalningar om det blir problem (när betalning ej sker direkt). För denna behandling gäller deras policy, som ni kan hitta här: https://www.klarna.com/se/dataskydd/ eller Payson https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/  Se även deras användarvillkor och dataskyddspolicy.

Med Payson, Swish används deras tjänster enbart för att processa betalningen, och samtliga lagrar ej uppgifter utöver vad som är nödvändigt. Vi är enbart ansvariga för er information hos dem i samband med betalning, och samtliga har egna villkor som ni behöver acceptera innan betalningen kan genomföras. Med betalning via Swish sparas ditt telefonnummer även i kontoutdrag hos vår bank.

Leverans: Våra paket skickas vanligtvis med PostNord, Schenker, DSV, DHL eller UPS. Namn och adress, samt eventuellt kontaktuppgifter såsom telefon, tillhandahållas för fullbordande av leverans. Dessa uppgifter lagras i högst ett halvår hos vår transportarrangör.

Omdöme: Vi använder oss av Reco för att tillhandahålla en omdömesfunktion för och från våra kunder, och kan komma att överföra dina personuppgifter till dem (Namn, Mobilnummer och/eller E-postadress) i samband med slutförd beställning. Kontaktuppgifter sparas hos dem i ett år för att förhindra missbruk - omdömen som skrivs finns dock kvar på obestämd tid. Ni kan läsa deras policy här: https://www.reco.se/info/terms

Lagring: Vi använder oss av pålitliga webbhotell med egna serverhallar i Sverige för lagring av merparten av vår data, samt till viss del på säker ort utanför EU/EES. Samtliga tjänster och webbhotell har genomfört genomgripande förändringar för att uppfylla GDPRs krav för säker lagring och hantering av personuppgifter.

Brott: Om en myndighet kräver det vid misstanke om brott kan vi tvingas att lämna ut personuppgifter. Myndigheter - och även vissa företag - är självständigt personuppgiftsansvariga, men dem är skyldiga att informera er om någon behandling sker, och säkerställa att den är både laglig och säker.

Alla partner vi samarbetar med som på något sätt aktivt tar del av era personuppgifter har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med. De får bara behandla överförda uppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi överför bara information när det behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot Er, eller för säkerhetsaspekter och bokföring. All information som lagras för bokföring och liknande avpersonifieras eller raderas allteftersom tidigare nämnda lagringstider passeras.

Vi kommer aldrig - utan ditt uttryckliga medgivande - att lämna ut din personliga information till någon tredje part för direkt marknadsföring, eller i andra syften än de som beskrivs ovan.

 1. Kontakt/Chatt/Support

Vid användning av kontaktformuläret skickas Namn, E-postadress, Telefonnummer (frivilligt) samt ert Meddelande till oss via e-post. Vi behåller denna information och den konversation som följer enbart så länge det krävs för att hantera ert ärende, som längst 2 år efter avslutat ärende - vanligtvis betydligt kortare. Viktig information som rör exempelvis garantiärenden eller pågående köp kan överföras till våra andra system och lagras då enligt tiderna ovan.

Vid användning av vår chatt lagras IP-adress, Namn och E-post (om ni anger dessa), samt den konversation ni för med oss. Vi sparar denna information för att underlätta för er vid framtida ärenden. För att påbörja en chatt krävs att man samtycker till detta; även för att skicka information via formuläret som visas när chatten är stängd.

Vid kontakt per telefon, eller person, sparas ingen information om dig automatiskt. Eventuella anteckningar som görs under samtalets gång avyttras så fort samtalet eller ärendet har avslutats - eller skrivs in på säkra system om dom gäller något fortgående, exempelvis garantiärenden eller pågående köp.

 1. Marknadsföring/Profilering

Som företagskund kan du tacka ja till vårt nyhetsbrev. Vi skickar då emellanåt utskick med relevanta erbjudan till er via e-post. Du kan när som helst avsluta denna prenumeration via länken längst ned i dessa nyhetsutskick, eller genom att kontakta oss. Dessa utskick pågår till dess du väljer att avsluta prenumerationen.

Vi kan även komma att kontakta er som både företags och privatkund för att fråga om ni vill lämna ett omdöme efter slutförd beställning. Detta är helt frivilligt, och ni kontaktas högst en gång även om ni gör flera beställningar.

Vi samlar inte in några ytterligare uppgifter om er via dessa utskick. Ej heller utför vi någon form av automatiskt beslutsfattande baserad på era personuppgifter, profilering eller liknande.

 1. Statistik

Vi samlar en del information om alla besökare i statistiskt syfte. Detta innefattar om möjligt vilket land du besöker oss ifrån, vilka produktsidor och liknande du besöker, om du genomför ett köp, webbläsarinformation, operativsystem, var du var innan och hur länge du stannar på vår sida.

Denna information är helt anonym och på inget sätt knutet till dina personuppgifter, och lagras på obestämd tid för att ge oss en överblick över vår utveckling och som hjälp att utveckla våra produkter och tjänster. Då den ej är knuten till några personuppgifter kan den inte användas till profilering eller liknande.

Vår statistik samlas in delvis via server-baserad mjukvara, men också via Google Analytics. Du kan läsa deras sekretesspolicy här: https://www.google.com/privacypolicy.html

 1. Säkerhet

Vi försöker hålla så hög säkerhet på våra system som möjligt. All order och kundinformation lagras för närvarande på servrar inom EU som övervakas och söks igenom kontinuerligt - både automatiskt och manuellt - för eventuella fel eller säkerhetsbrister. Intern kommunikation och användning av dessa är helt krypterad.

Vår kundsupport och statistik lagras till viss del i USA, hos Privacy Shield-certifierade parter som uppfyller EUs krav på säkerhet. Kommunikation via chatt krypteras med 256-bitars SSL, och använder sig av flera TLS protokoll. Vår epost använder sig också av SSL/TLS; även samtliga samarbetspartners system. All betalningsinformation krypteras. Vi arbetar på att ha SSL som standard på samtliga sidor.

För att skydda era personuppgifter har enbart personal vars arbetsuppgifter berör dessa uppgifter tillgång till dem, och alla informeras om vikten av bra IT säkerhet även på lokal nivå.

I händelse av att personuppgifter ändå läcker ut eller hamnar i orätta händer kommer vi att meddela er så fort vi vet om detta, men hoppas förstås att våra förebyggande åtgärder förhindrar att detta någonsin sker.

Gällande login-information är du själv ansvarig för att hålla detta konfidentiellt, samt att använda ett starkt lösenord. Var även försiktig med att delge dina inloggningsdetaljer till andra. Vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord via telefon eller annan kommunikation. Om du glömmer ditt lösenord kan du själv använda dig av 'Glömt lösenord'-funktionen på inloggningssidan. Eftersom lösenord lagras i krypterad form kan vi ej skicka dig ditt nuvarande, utan du får då en länk via e-post som kan användas för att skapa ett nytt.

Vi är ej heller ansvariga för innehåll eller sekretess på de hemsidor vi eventuellt länkar till.

 1. Rättigheter

Du har som kund rätt att bli informerad hur och vilka av dina personuppgifter vi behandlar och lagrar (förhoppningsvis har vi gjort detta lättförståeligt ovan), och även rätt att få ett utdrag av denna information vid begäran.

Vi lämnar då ut ett register med dem personuppgifter vi har om er, vad vi använder dessa till, var dem kommer ifrån, vilka biträden dem har överförts till (om någon) samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om du har kontaktat oss via chatt eller liknande kommer också meddelanden som sparats där att finnas med.

Vi hoppas dock att du förstår att denna information tar tid att sammanställa, och inte begär den i onödan. Vid begäran på utdrag kommer vi även att behöva säkerställa att det verkligen är rätt person som begär uppgifterna.

Du har även rätt att få dina uppgifter rättade om dem är felaktiga, kompletterade, samt (om dessa uppgifter ej längre krävs för ovan nämnda anledningar) begränsade eller raderade. Detta också om uppgifterna behandlats på olagligt sätt eller om rättslig förpliktelse kräver det. Du får gärna kontakta oss först om du anser att så är fallet - så försöker vi reda ut det - men du har även rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet i det land du är bosatt i. 

Om du får direktmarknadsföring har du förstås också rätt att när som helst avsäga dig detta, samt allt annat som berör dina personuppgifter där samtycke lämnas frivilligt.

 1. Cookies

En cookie består av information som en webbserver skickar till din webbläsare, som sedan lagras i webbläsaren, och oftast skickas tillbaka till servern för att identifiera och spåra åtaganden på en specificerad domän.

Vi använder oss av cookies för att tillhandahålla vissa tjänster på puskupusku.se och .com, samt förbättra vår service och säkerhet. Dessa cookies håller exempelvis koll på när ni senast besökte sidan, ert kundvagninnehåll, samt inställningar såsom om priser skall visas med eller utan moms, vilket språk du väljer, eller vilken valuta. Om du loggar in skapas en cookie för att hålla dig inloggad.

Även externa tjänster kan använda sig av cookies för att komma ihåg dig, eg. Google Analytics, vår livechatt, samt våra betalningspartners.

De flesta cookies försvinner när du stänger webbläsaren (s.k. "sessionscookies"), men vi har även permanenta som finnas kvar en längre tid. Du kan själv radera dessa när du vill genom att rensa din internethistorik, eller helt stänga av cookies - antingen för denna sida eller för alla webbsidor du besöker. Detta görs på olika sätt i olika webbläsare. Vi länkar till inställningarna för dem vanligaste här nedan:

Google Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv

Mozilla FireFoxhttps://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Notera att vissa funktioner på hemsidan kan sluta fungera om du avaktiverar cookies!

Förhoppningsvis besvarar detta eventuella funderingar om hur vi behandlar dina uppgifter! Om du har ytterligare frågor, tveka inte att höra av er till oss. Vi nås enklast via kontaktformuläret  eller info@puskupusku.se

Postadress

 

TG möbler AB

Ulaxgatan 5

Motala 591 32

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din